Бүтээгдэхүүн

  • Flange

    Хоног

    Хоног нь хоолой, хавхлага, шахуурга болон бусад тоног төхөөрөмжийг холбож, дамжуулах хоолойн системийг бүрдүүлдэг арга юм. Энэ нь цэвэрлэх, шалгах, өөрчлөхөд хялбар нэвтрэх боломжийг олгодог. Хоногыг ихэвчлэн ийм системд гагнаж эсвэл шургуулж, дараа нь боолттой холбодог.